Guardiola Diablesses de Mataró, ideal per als incondicionals dels correfocs de Mataró. És de ceràmica blanca i te una alçada de 9,6 cm i un diamètre 8,1 cm.